NAŠE STORITVE
Izdelava strojev za montažo


• ročna delovna mesta

• ročna delovna mesta dopolnjena z avtomatiziranimi operacijami

• manjši namenski avtomatizirani stroji s sestavo do treh elementov

• stroji za montažo z delilnim krožnikom do 10 postaj